[DOK21] bereidt jongeren voor op het (werkend) leven in de 21e eeuw. Hierbij ligt de nadruk op het bevorderen van actief burgerschap en duurzaam vakmanschap.

 [DOK21] helpt jongeren hun talenten te ontdekken en hierop verder te bouwen. Zo kunnen jongeren meer rendement uit hun studie halen en hun netwerk en leefwereld vergroten. Dit maakt dat jongeren beter voorbereid zijn op de economie van de 21e eeuw. Aldus vergroot [DOK21]  jongeren hun succes op de arbeidsmarkt.

Via onze aanpak leren jongeren in een veilige omgeving zichzelf kennen. Daarna stellen ze zich open voor de wereld en gaan ze uitdagingen aan. Bij [DOK21] ontdekken jongeren hun kernwaarden en leren van daaruit samen te werken. Ook leggen wij een link tussen persoonlijke kwaliteiten en beroepen. 

“Teveel praten roept weerstand op!”

 Onze manier van overdracht is vooral gericht op doen. Wij voeren onze programma’s (modules/coaching/trainingen/gastlessen) met name uit op scholen[DOK21] werkt intensief samen met het bedrijfsleven en verbindt het onderwijs met lokale initiatieven.