Persoonlijke Voordelen

Voor jongeren betekent deelname aan het programma van DOK21 dat ze meer zelfvertrouwen en controle krijgen over hun eigen leven. Een juiste studiekeuze houdt in dat jongeren een opleiding kiezen die past bij hun motivatie en talent. Een stap naar werk is ook een legitieme keuze. Bovenal zorgt het programma voor meer zelfstandigheid en nieuwsgierigheid onder jongeren. Ze kennen hun kwaliteiten en zijn beter in staat keuzes te maken en deze te onderbouwen.

De beoogde resultaten van de trainingen en individuele coaching zijn dat elke deelnemer aan het programma een toekomstplan heeft.

DOK21 helpt jongeren met hun persoonlijke ontwikkeling en oriƫntatie op het gebied van werk en leren. De trainingen maken jongeren bewust van zichzelf en hun verhaal. Ze leren zichzelf kennen in een veilige omgeving en worden vaardig in het bouwen van netwerken. Dit leert jongeren dat zij zelf de sleutel tot hun succes zijn.

Maatschappelijke voordelen

Sinds 2018 wordt DOK21 ondersteund door het Oranje Fonds in het driejarig programma Meer Kansen Voor Jongeren. Dit programma richt zich op kwetsbare jongeren. Deze jongeren komen veelvuldig in uitvalsituaties waarbij het ontbreken van vaardigheden en een zwakke mindset hun kans op uitval vergroot. Voor deze jongeren is een andere vorm van ontwikkelen en begeleiding nodig. Met veel meer persoonlijke aandacht en veel meer gericht op de individuele behoeften van jongeren vanuit betrokkenheid bij hun leefwereld.

DOK21 biedt interventies om jongeren te versterken in hun ontwikkeling en hun zelfredzaamheid te vergroten. Hiermee bereidt DOK21 jongeren voor op een (werkend) leven in de 21e eeuw. Dankzij de bijdragen van het Oranjefonds in het programma Meer Kansen Voor Jongeren zag DOK21 een kans om in samenwerking met haar partners jongeren te versterken in hun ontwikkeling. Hiervoor biedt DOK21 tot op heden een uitvoerig programma bestaande uit trainingen, workshops en peercoaching.