Over DOK21

DOK21 maakt jongeren klaar voor het (werkende) leven in de 21e eeuw. De nadruk ligt op het aanmoedigen van actief burgerschap en duurzaam vakmanschap.

DOK21 helpt jongeren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op deze manier kunnen jongeren meer uit hun educatie halen en hun netwerk en leefomgeving vergroten. Dit betekent dat jongeren beter voorbereid zijn op de economie van de 21e eeuw. Als resultaat vergroten DOK21 jongeren hun succes op de arbeidsmarkt.

Door onze aanpak leren jongeren zichzelf kennen in een veilige omgeving. Ze stellen zichzelf open voor de wereld en gaan uitdagingen aan. Bij DOK21 ontdekken jongeren hun kernwaarden en leren van daar om samen te werken. Ook leggen wij de link tussen persoonlijke kwaliteiten en werk.

Onze manier van werken is voornamelijk gefocust op dingen doen door jezelf te zijn. We geven onze modules, coaching, training en gastlessen voornamelijk op scholen. DOK21 werkt nauw samen met de ondernemerswereld en linkt educatie met lokale initiatieven.

Jongeren centraal

In de aanpak van DOK21 staan jongeren centraal. De in achterliggende studies en in de praktijk bewezen werkende elementen in de aanpak van DOK21, biedt:

Hierdoor leren jongeren kwetsbaar te zijn en elkaar te steunen waardoor ze in zichzelf gaan geloven. Door jongeren verantwoordelijk te maken in het groepsproces ontstaat er een interactieve leer/ ontwikkel omgeving.

Foto van de 5 onderwerpen waar DOK21 zich op focussed

Onze zes interventies

De zes interventies worden uitgevoerd in samenwerking met een viertal trainingspartners. De trainers zijn actief op gebied van

Foto van de 6 interventies van DOK21

DOK21 werkt met zes interventies die jongeren centraal stellen in de trainingen. De zes interventies zijn:

 1. Ontwikkeling van zelfbewustzijn via presenteren

  Bij DOK21 leren jongeren binnen een peer group om in een veilige omgeving hun eigen verhaal te vertellen. Uiteindelijk zullen ze in een Pitch Event kunnen vertellen over zichzelf en hun dromen. DOK21 maakt hierbij gebruik van actieve theatertraining.

 2. Ontdekken van drijfveren via Motivatie Kompas

  DOK21 werkt met het Motivatie Kompas als tool voor motivatiecoaching. Jongeren ontdekken binnen DOK21 hun drijfveren aan de hand van eigen jeugdverhalen. Het analyseren van je eigen jeugd geeft inzicht in talenten en drijfveren als voorwaarde voor intrinsieke motivatie. Vervolgens wordt deze informatie omgezet naar zaken als een CV, studiekeuze en toekomstplannen.

 3. Omgaan met stress via mentale vaardigheden

  Mentale vaardigheden zijn essentieel om sterk in je schoenen te staan en succesvol je leven te leiden. Ze vergroten je zelfredzaamheid. Jongeren leren om in stresssituaties een mentaal plan toe te passen in het eigen leven.

 4. Een sterkere mindset via Culturele Persoonlijke Ontwikkeling (CPO)

  Door inspiratie en een sterke mindset kunnen jongeren vanuit hun eigen levenssituatie overtuiging vinden. Dit helpt om in zichzelf te geloven en doelen te bereiken. DOK21 werkt met ervaringsdeskundige trainers vanuit de leefwereld. De trainers laten op een inspirerende manier met actieve werkvormen zien hoe problemen op te lossen.

 5. Peergroup aanpak

  DOK21 biedt naast training door professionals ook eigen trainingen i.s.m. coaches van de opleiding Social Work van Hogeschool Rotterdam. De coaches worden gedurende het project getraind en begeleid binnen hun stage. Stapsgewijs leren zij om vanuit de methodiek van DOK21 kwetsbare jongeren binnen het project te ondersteunen binnen de peergroup. Uiteindelijk ontwikkelen zij binnen DOK21 zelf workshops voor de jongeren.

 6. Uitgebreide persoonlijke aandacht

  Jongeren gaan in zichzelf geloven als ze zich gesteund voelen door positieve rolmodellen. DOK21 kan meer persoonlijke aandacht geven binnen het programma via trainers en coaches die werken vanuit de leefwereld. Naast dat de coaches professional in wording zijn, zijn zij als leeftijdsgenoot laagdrempelig en gelijkwaardig. De deelnemers staan centraal in de peergroup en vervullen zelf de rol van ervaringsdeskundige. Onderling zijn jongeren elkaars rolmodellen.